Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricatiei


Prep. drd. ing. Alice (Tofan) Buruiana

 

 

 

 

Adresa: Str. Domneasca nr. 111, 800201, Galati, Romania,
Telefon: 0040-0336-130208
Fax: 040-0236-314463
E-mail: alice.buruiana@ugal.ro
Curriculum vitae:  Română / Engleză 

 


Domenii de expertiză:  

- Nanostructurarea materialelor metalice prin deformare plastica severa;
- Analiza prin modelare cu dinamica moleculara a comportării materialelor metalice supuse la deformare plastica severă.


Laboratoare:  

- Informatica aplicată,

- Bazele generării suprafeţelor,

- Modelarea numerica a generării suprafeţelor,

- Calcul preţ si cost,

- Bazele economiei,

- Bilanţuri contabile,

- Managementul calităţii,

- Tehnologii neconvenţionale,

- Tehnologia construcţiilor de maşini,

- Bazele prelucrării prin aşchiere.