Facultatea de Inginerie
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM
Facultatea de Inginerie                 Departamentul de Ingineria Fabricației
Centrul de Cercetare Inginerie Tehnologică în Construcţia de Maşini - ITCM

 

Lista membrilor centrului de cercetare

Nr. Crt.

Nume, Prenume

Grad didactic/de cercetare

Observaţii*

1

Viorel PĂUNOIU

Prof. dr. ing.

Director

2

Cătălina MAIER

Prof. dr. ing.

Responsabil laborator

3

Gabriel FRUMUŞANU

Prof. dr. ing.

Responsabil laborator

4

Virgil TEODOR

Conf. dr. ing.

Responsabil laborator

5

Vasile MARINESCU

Prof. dr. ing.

Responsabil laborator

6

Valentin TĂBĂCARU

Prof. dr. ing.

Membru activ

7

Octavian MIRCEA

Conf. dr. ing.

Membru activ

8

Sofia TOTOLICI

Conf. dr. ing.

Membru activ

9

Maria NEAGU

Conf. dr. ing.

Membru activ

10

Luigi MISTODIE

Şef. lucr. dr. ing.

Membru activ

11

Carmen RUSU

Şef. lucr. dr. ing.

Membru activ

12

Florin SUSAC

Şef. lucr. dr. ing.

Membru activ

13

Florin Bogdan MARIN

Şef. lucr. dr. ing.

Membru activ

14

Nicușor BAROIU

Şef. lucr. dr. ing.

Membru activ

15

Dan Cătălin BÎRSAN

Şef. lucr. dr. ing.

Membru activ

16

Simona PATRICHE

As. dr. ing.

Membru activ

17

Laurențiu SANDU

As. dr. ing.

Membru activ

18

Cezarina AFTENI

Drd. ing.

Membru activ - doctorand

19

Mihai BORDEIANU

Drd. ing.

Membru activ - doctorand

20

Alexandru EPUREANU

Prof. dr. ing., DHC

Membru asociat

21

Nicolae OANCEA

Prof. dr. ing., DHC

Membru asociat

22

Dumitru NICOARĂ

Prof. dr. ing.

Membru asociat

Membri invitați

23

Prof. dr. ing. Mihaela BANU, USA

*Se specifică calitatea (membru titular sau membru asociat) și dacă deține funcție.