Oferta educaţională

Programe de licenţă

Programe de studii

Plan de învăţământ Programa analitică
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Inginerie Economică Industrială
Ingineria Sudării
Mecatronică

Programe de Master

Programe de studii

Plan de învăţământ Programa analitică
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială
Ingineria şi Managementul Sistemelor Integrate de Fabricaţie
Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării