In atenţia absolvenților programelor de Licență şi Master!

Lucrările de licenţă constituie o componentă esenţială în cadrul procesului de evaluare a pregătirii studenţilor, dobândită în timpul studiilor universitare.

Lucrările de licenţă trebuie să ateste stăpânirea de către studenţi, a problematicii teoretice şi practice a temelor analizate, utilitatea cercetărilor propuse pentru dezvoltarea domeniilor investigate, capacitatea autorilor de a aplica diverse metodologii de analiză ştiinţifică şi de a concepe, elabora  şi redacta o lucrare de cercetare  ştiinţifică individual şi independent, conform standardelor universitare.

Scopul acestui ghid este de a furniza studenţilor un set de reguli generale pentru elaborarea  şi redactarea lucrărilor de licenţă  astfel încât acestea să îndeplinească standardele elementare pentru orice cercetare ştiinţifică de nivel universitar.   


Sesiunea Iulie-Septembrie 2017

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea proiectului de licenţă Programa Analitică& Bibliografie
 Examen licenţă
Grile
 Examen licenţă
Anexe
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Inginerie Economică

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea lucrării de disertaţie Anexe
Ingineria Sistemelor Integrate de Fabricaţie
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială


Sesiunea Iulie-Septembrie 2016

Programe de studii

Ghid pentru întocmirea, evaluarea şi susţinerea proiectului de licenţă Anexe
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Inginerie Economică
Ingineria Sudării
Mecatronică

Programe de studii

Instrucţiuni privind elaborarea lucrării de disertaţie
Ingineria Sistemelor Integrate de Fabricaţie
Managementul Calităţii în Inginerie Industrială