ACTIVITĂȚI

Nr. crt. Etape/Activitati
1. Etapa I - Siguranţa în exploatare a conductelor magistrale pentru transportul gazelor naturale
Activitatea I.1. Studiu privind siguranţa în exploatare a conductelor pentru transportul gazelor naturale
Activitatea I.2. Definitivarea strategiei consortiului privind metodologia de cercetare din cadrul proiectului
Activitatea I.3. Calculul conductelor magistrale pentru transportul gazelor naturale
Activitatea I.4. Activitati suport
2. Etapa II - Elaborarea studiului privind materialele şi procedeele de sudare utilizate în construcţia conductelor magistrale
Activitatea II.1. Analiza stadiului actual în fabricarea conductelor magistrale
Activitatea II.2. Studiul materialelor pentru fabricarea tronsoanelor conductelor magistrale
Activitatea II.3. Analiza procedeelor de sudare avansate a imbinarilor longitudinale ale conductelor magistrale
Activitatea II.4. Activitati suport
3. Etapa III - Modelarea matematică tridimensională a câmpurilor termice la sudarea mono şi multiarc
Activitatea III.1. Modelarea analitică şi numerică a câmpurilor termice la sudare mono şi multiarc
Activitatea III.2. Analiza câmpurilor termice la sudarea mono şi multiarc. Determinarea vitezelor de încălzire şi răcire
Activitatea III.3. Conceperea si realizarea sistemului de monitorizare utilizând metoda termografierii în infraroşu
Activitatea III.4. Validarea experimentală a modelelor câmpurilor termice
Activitatea III.5. Activitati suport
4. Etapa IV - Conceperea unei instalaţii originale pentru sudarea multiarc multiproces
Activitatea IV.1. Dezvoltarea unui prototip de instalaţie de sudare multiarc, multiproces
Activitatea IV.2. Experimentarea tehnologiei de sudare
Activitatea IV.3. Activitati suport
5. Etapa V - Definitivarea procedurilor de sudare (WPS) sub strat de flux (SF) mono şi multiarc, cu sau fără sârmă rece. Caracterizarea mecanică a îmbinărilor sudate SF mono şi multiarc, cu sau fără sârmă rece.
Activitatea V.1. Definitivarea procedurilor de sudare (WPS) SF monoarc, cu sau fără sârmă rece
Activitatea V.2. Definitivarea procedurilor de sudare (WPS) SF biarc, cu sau fără sârmă rece
Activitatea V.3. Definitivarea procedurilor de sudare (WPS) SF multiarc (TRIAC)
Activitatea V.4. Caracterizarea mecanică a îmbinărilor sudate SF monoarc, cu sau fără sârmă rece din oţel X70
Activitatea V.5. Caracterizarea mecanică a îmbinărilor sudate biarc, cu sau fără sârmă rece din oţel X70
Activitatea V.6. Caracterizarea mecanică a îmbinărilor sudate multiarc (TRIARC) din oţel X70
Activitatea V.7. Evaluarea şi analiza comparativă a performanţelor îmbinărilor sudate SF monoarc şi multiarc din punct de vedere al comportării mecanice
Activitatea V.8. Stabilirea tehnologiilor optime SF din punct de vedere al performanţelor mecanice ale îmbinărilor sudate
Activitatea V.9. Activităţi suport
Activitatea V.10. Organizare workshop "Creșterea siguranței în exploatare a conductelor magistrale pentru transportul gazelor naturale prin asigurarea calității îmbinărilor sudate
Activitatea V.11. Elaborarea bilingva a paginii web a proiectului si actualizarea acesteia
6. Etapa VI - Caracterizarea metalurgică a îmbinărilor sudate SF mono şi multiarc. Optimizarea tehnologiilor de sudare inovative multiarc. Implementarea tehnologiilor de sudare multiarc a tronsoanelor de conducte magistrale. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor
Activitatea VI.1. Caracterizarea metalurgică a îmbinărilor sudate SF monoarc, cu sau fără sârmă rece, din oţel X70
Activitatea VI.2. Caracterizarea metalurgică a îmbinărilor sudate SF biarc, cu sau fără sârmă rece, din oţel X70
Activitatea VI.3. Caracterizarea metalurgică a îmbinărilor sudate SF multiarc (triarc) din oţel X70
Activitatea VI.4. Evaluarea şi analiza comparativă a performanţelor îmbinărilor sudate SF monoarc şi multiarc din punct de vedere al comportării metalurgice
Activitatea VI.5. Stabilirea tehnologiilor optime SF din punct de vedere al performanţelor mecanice şi metalurgice ale îmbinărilor sudate mono-bi-triarc, cu sau fara sarma rece
Activitatea VI.6. Implementarea tehnologiilor de sudare multiarc a tronsoanelor de conducte magistrale in industria naţională
Activitatea VI.7. Vizite de lucru şi schimburi de bună practica
Activitatea VI.8. Elaborare lucrări ştiinţifice pentru publicare/prezentare la conferinţe
Activitatea VI.9. Organizarea unui workshop pentru diseminarea rezultatelor cercetării
Activitatea VI.10. Elaborarea unei propuneri de brevet de invenţie