GAZODUCT PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1057

Creşterea securităţii în alimentarea cu gaz la magistrale trans-europene

Contract nr. 27/2012

SAFETY • ROBUST • PIPELINES

A research project that drives you to the future of science

›› More details

CONTACT

UDJG

Coordonator

Universitatea
"Dunărea de
Jos" din Galați
Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU - Director de proiect
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Ingineria Fabricației
Str. Domnească nr. 111, 800201 - Galați, România
Telefon: +40 336 130208
Fax: + 40 236 314463
E-mail: elena.scutelnicu@ugal.ro
Ovidius Partner P1
Universitatea
Ovidius din
Constanța
Prof. univ. dr. ing. Nicolae PERIDE - Responsabil partener P1
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere
B-dul Mamaia nr. 124, 900527 - Constanța, România
Telefon: +40 241 551105
Fax: + 40 241 618372
E-mail: nicolae.peride@yahoo.com
ASR Partner P2
Asociaţia de
Sudură din
România
Prof. univ. dr. ing. Emil CONSTANTIN - Responsabil partener P2
Asociaţia de Sudură din România (ASR)
Str. Mihai Viteazu nr. 30, 300222 - Timișoara, România
Telefon: +40 256 200041
Fax: + 40 256 220366
E-mail: emil.constantin@ugal.ro