ECHIPA DE CERCETARE

Proiectul GAZODUCT reunește o echipă de experți cu o experiență vastă în domeniul proiectării structurilor sudate, rezistența materialelor, analiza cu elemente a proceselor de sudare, modelarea proceselor de transfer termic, comportarea materialelor la sudare, monitorizarea arcului electric, echipamente de sudare, caracterizarea materialelor prin intermediul microscopiei optice și SEM, tratamente termice, dezvoltarea tehnologiilor inovative de sudare, investigarea materialelor ecologice la sudare, optimizarea proceselor/tehnologiilor de sudare și control nedistructiv. Aceste competențe ale membrilor echipei de cercetare sunt cele mai potrivite pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului și de realizare a sarcinilor atribuite fiecărui partener. Consorțiul reflectă un echilibru de cunoștințe specifice și experiență a partenerilor, acest lucru conducând la o complementaritate foarte bună în ceea ce privește expertiza tehnică și contribuția fiecăruia.

Dunarea de Jos University of Galati Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU - Director de proiect
Prof. dr. ing. Dănut MIHĂILESCU - cercetător
SL dr. ing. Daniel VIŞAN - cercetător
SL dr. ing. Luigi-Renato MISTODIE, PhD - cercetător
SL dr. ing. Octavian MIRCEA - cercetător
SL dr. ing. Dan-Cătălin BÎRSAN - cercetător
SL dr. ing. Georgescu BOGDAN - cercetător
As. dr. ing. Carmen-Cătălina RUSU - cercetător
Ing. dr. Costică VOICU - cercetător
Ing. drd. Nicuşor ENE - asistent cercetate
Ovidius Prof. dr. ing. Nicolaie PERIDE - Responsabil partener P1
Prof. dr. ing. Remus ZĂGAN - cercetător
Conf. dr. ing. Melat BORMABET - cercetător
SL dr. ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU - cercetător
SL dr. ing. Alexandru PINTILIE - cercetător
Ovidius Prof. dr. ing. Emil CONSTANTIN - Responsabil partener P2
Prof. dr. ing. Dorin DEHELEAN - cercetător
Prof. dr. ing. Ionelia VOICULESCU - cercetător
Prof. dr. ing. Radu IOVĂNAŞ - cercetător
Prof. dr. ing. Victor GEANTĂ - cercetător
Ing. Silviu Pele - asistent cercetare