OBIECTIVE

Obiectivele principalele ale proiectului se referă la:

  • investigarea stării de tensiuni și deformații din conductele magistrale în vederea stabilirii nivelului maxim admisibil al tensiunilor și deformațiilor din îmbinarea sudată;
  • dezvoltarea unor modele matematice originale 3D pentru analiza cu element finit a proceselor de transfer termic la sudarea sub strat de flux cu mai multe sârme și mai multe arce a conductelor magistrale, în vederea analizei câmpurilor termice și a vitezelor de încălzire și răcire, factori determinanți în stabilirea proprietăților îmbinărilor sudate;
  • realizarea unei instalații de sudare multiarc, în vederea studierii comportării îmbinărilor longitudinale ale tronsoanelor de conducte magistrale;
  • cercetarea experimentală comparativă a modificărilor proprietăților mecano-metalurgice din îmbinările sudate monoarc și multiarc, în vederea reducerii efectelor procesului de sudare asupra caracteristicilor de rezistentă, plasticitate și modificărilor structurale;
  • îmbunătățirea calității mediului și condițiilor de muncă a operatorilor, prin utilizarea materialelor de adaos (sârmă și flux de sudare) cu efecte poluante reduse;
  • optimizarea tehnologiilor de sudare multiarc, care să conducă la obținerea unor îmbinări sudate de calitate, fără defecte, în vederea eliminării posibilelor accidente (explozii și pierderi de gaz), care să asigure dezvoltarea durabilă a sistemelor energetice și creșterea securității în alimentarea cu gaz.