GAZODUCT PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1057

Creşterea securităţii în alimentarea cu gaz la magistrale trans-europene

Contract nr. 27/2012

SAFETY • ROBUST • PIPELINES

A research project that drives you to the future of science

›› More details

PARTENERI

UGAL

Coordonator

Universitatea "Dunărea de
Jos" din Galați
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi este cea mai mare şi cea mai importantă instituţie de învăţământ superior din sud - estul României (aproximativ 18.000 studenţi, 15 facultăţi). Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galaţi.
Ovidius Partener P1
Universitatea "Ovidius" din
Constanța
Universitatea "Ovidius" din Constanța este o instituţie de învăţământ cu personalitate juridică, parte componentă a sistemului public de educaţie din România. Misiunea Universităţii "Ovidius" din Constanţa constă în activităţi didactice şi cercetare ştiinţifică. Universitatea are o tradiţie de peste de 50 de ani.
ASR Partener P2
Romanian Welding Society
Asociaţia de Sudură din România (ASR) este o organizaţie profesională neguvernamentală ce reprezintă Federaţia Europeană de Sudură (EWF) şi care reunește experți români din domeniul sudării. Organizaţia promovează aplicarea în practica industrială a procedeelor moderne de sudare (tehnologii, echipamente, materiale), a standardizării la nivel internaţional, a igienei, protecţiei muncii şi a protecţiei mediului înconjurător în domeniul sudării.