REZULTATE

Etapa I Siguranţa în exploatare a conductelor magistrale pentru transporul gazelor naturale
Rezultate

Diseminare
Etapa a-II-a Elaborarea studiului privind materialele şi procedeele de sudare utilizate în construcţia conductelor magistrale
Rezultate

Diseminare
Etapa a-III-a Modelarea matematică tridimensională a câmpurilor termice la sudarea mono şi multiarc
Rezultate

Diseminare
Etapa a-IV-a Conceperea unei instalaţii originale pentru sudarea multiarc multiproces
Rezultate
Diseminare
Raport de cercetare - rezumat
Etapa a-V-a Definitivarea procedurilor de sudare (WPS) sub strat de flux (SF) mono şi multiarc, cu sau fără sârmă rece. Caracterizarea mecanică a îmbinărilor sudate SF mono şi multiarc, cu sau fără sârmă rece
Rezultate
Diseminare
Raport de cercetare - rezumat
Etapa a-VI-a Caracterizarea metalurgică a îmbinărilor sudate SF mono şi multiarc. Optimizarea tehnologiilor de sudare inovative multiarc. Implementarea tehnologiilor de sudare multiarc a tronsoanelor de conducte magistrale. Valorificarea şi diseminarea rezultatelor Rezultate
Diseminare
Raport de cercetare - rezumat