Bine aţi venit pe site-ul Departamentului de Ingineria Fabricaţiei!

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei (IF), continuă din anul 2011 activitatea Departamentului Construcţii de Maşini, Robotică şi Sudare (CMRS), creat în anul 2009, prin unificarea catedrelor de Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi Robotică şi Sudare, catedre care au, fiecare în parte, o lungă istorie de activităţi şi realizări în domeniile didactic şi de cercetare

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei asigură activităţi didactice, de cercetare-dezvoltare în principalele domenii ale fabricaţiei şi promovează introducerea noilor tehnologii de fabricare în industrie.

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei urmăreşte educarea unei noi generaţii de ingineri prin integrarea creativităţii, proiectării, automatizării, în noile tehnologiile de vârf din domeniile Fabricaţiei şi Dezvoltării Produselor. Pentru inginerii de fabricaţie, sudură, de mecatronică şi cei economici, orice schimbări ale noilor produse şi utilizări ale acestora sunt provocări în a utiliza metodele avansate de proiectare a tehnologiilor care să conducă la scurtarea timpului de aplicare pe piaţă şi mai mult decât atât de a garanta satisfacţia consumatorului. In acest sens, departamentul nostru este axat pe combinarea cercetării de vârf cu cerinţele lumii reale, bazate pe nevoile industriale.

Departamentul de Ingineria Fabricaţiei colaborează cu o serie de parteneri industriali incluzând Siemens, ADA Computers, Dacia-Renault, Şantierele navale Damen şi STX, şi are de asemenea colaborării naţionale şi internaţionale cu majoritatea universităţilor şi institutelor de cercetare din România şi cu un număr de universităţi din Europa, Asia şi America. De asemenea Departamentul este  puternic implicat în activitatea industrială din partea de sud-est a ţării.

Programe de studii

Misiunea Departamentului de Ingineria Fabricaţiei este de a oferi programe care pun accentul pe o relaţie puternică cu industria, precum şi pe atragerea şi stimularea studenţilor care interacţionează cu profesionişti din facultate şi din industrie, recunoscuţi pentru dezvoltarea unor metode adecvate pentru îmbunătăţirea proceselor, produselor şi sistemelor.

Misiunea noastră este de a oferi, în inginerie, cea mai bună educație posibilă. Noi ne dorim ca absolvenții noștri să devină membri productivi şi capabili ai societății.

Departamentul oferă trei specializări de licenţă, două  masterate şi doctorat în Inginerie Industrială.

Obiectivul programelor de licenţă este de a oferi o pregătire puternică în inginerie și management industrial. Astfel, proiectarea sistemelor CAD-CAM-CAE pentru prelucrarea materialelor metalice și polimerice, dobândirea de cunoștințe de sudare, microelectronică, de managementul fabricației, este obiectivul nostru principal în formarea profesională a următoarelor generații de ingineri români.

Principalele programe de licenţă sunt:

  • Domeniul Inginerie Industrială (TCM şi Ingineria Sudării);
  • Domeniul Inginerie Economică (Inginerie Economică Industrială);
  • Domeniul Mecatronică şi Robotică (Mecatronică).

Obiectivul programelor de masterat şi doctorat în Inginerie Industrială este de a oferi instruire avansată în domeniile sistemelor integrate de fabricaţie şi de asigurare a calității. Programele de masterat urmăresc să pregătească ingineri pentru o carieră profesională de succes în viitor, integrată în economia globalizată.

  • Masterat în Inginerie Industrială (Ingineria Sistemelor Integrate de Fabricaţie, Managementul calităţii în Inginerie Industrială);
  • Doctorat în Inginerie Industrială.